Göm menyn

Program for KTS-avdelningens seminarieserie

Seminarierna är avsedda för personalen på KTS-avdelningen, men alla som är intresserade av ämnet är välkomna att lyssna. Avsikten är att arrangera ett seminarium varannan onsdag (udda veckonummer). Seminarierna äger rum under lunch, med start klockan 12:30. Av praktiska skäl måste seminariet begränsas till cirka 30 minuter, inklusive tid för några frågor. Om inte något annat anges, kommer seminariet ges på det språk som används i titeln. Multimediaprojektor finns i den bokade salen.

 


Feb 17 (TP5031): Christiane Schmidt - Guarding Problems and Optimal Solutions for General Art Gallery Problems

The Art Gallery Problem (AGP) asks for the minimum number of guards that achieve visibility coverage of a given polygon.
We look at the background of this classical question and problem variants that alter the guards’ abilities or the environment that needs to be guarded. The AGP is known to be NP-hard, even for very restricted and discrete special cases.
We present a primal-dual algorithm based on linear programming that provides lower bounds on the necessary number of guards in every step and---in case of convergence and integrality---ends with an optimal solution.

 

Mar 16 (SP34): Clas Rydergren - KTS-studenternas kandidatprojekt

Sedan 2013 har studenterna på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle (KTS) gått kursen TNK111 Kommunikation och transport – teknikprojekt, 16hp. Kursen infördes med syfte att motsvara ett kandidatarbete, och för att möjliggöra KTS-studenter att kunna ta ut en kandidatexamen (BSc) i huvudområdet Teknik efter tre år på programmet.

Seminariet kommer att presentera bakgrunden till kursen, hur den har genomförts under de snart fyra omgångar som den har körts, våra insikter från kursen, de utmaningar vi som varit med i kursen har identifierat under årens lopp, och diskutera framtida upplägg av kursen.

 

Mar 30 (SP34): Marie Carlsson - Förändrad studentattityd?

Presentationen beskriver hur man från studievägledningens perspektiv har upplevt att dagens studenters attityder har förändrats jämfört med tidigare, samt hur detta har påverkat deras arbete.

 

Apr 13 (TP55): Jan Lundgren - Intelligent Transport Systems (ITS) - What is it and what's going on?

After giving a definition of ITS I will present education, research and collaborations in the field, both at KTS and in the World.

 

Apr 27 (TP55): Michael Thunberg - Title to be announced

Inställt.

 

May 11 (TP55): Martin Rudberg - Kurser med studenter från olika program: Utmaningar och möjligheter!

Vid en del av våra kurser har vi studenter från olika program. Ibland är programmen snarlika (t.ex. SL och FTL) och kräver ingen direkt hänsyn till studenternas olika förkunskaper, men ibland skiljer sig de olika programmen, och studenternas förkunskaper, sig mer åt. Hur hanterar vi detta på bästa sätt? En exempel på kurser i den senare kategorin är TNBI65 Bygglogistik med studenter från såväl Bi, som från SL och FTL. Seminariet kommer att lyfta upp exempel på utmaningar och möjligheter kring att ha studenter från olika program i en kurs, med bas i bygglogistikkursen. Vilka skillnader finns i hur studenterna från de olika programmen uppfattar kursen, hur de presterar på examinationen, etc. Övriga lärare som har liknande kurser är varmt välkomna att komma med inspel, exempel och kommentarer under seminariet.

 

May 25 (TP55): Speaker to be announced - Title to be announced

Short abstract to be provided.

 

 

 

Kontakt:

Seminarieansvarig: Carl Henrik Häll

Telefon: 011-363468

Kontor: Spetsen, SP7209


Sidansvarig: carl.henrik.hall@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 25 11:51:19 CET 2016