Göm menyn

 

Mobil Telekommunikation

 

Forskargruppen Mobil telekommunikation (MT) bildades år 2006. Verksamheten leds av professor Di Yuan, och den forskning som bedrivs innefattar bland annat utveckling av nya koncept, modeller, algoritmer och protokoll med koppling till exempelvis design och analys av trådlösa kommunikationsnätverk.


Det blir alltmer vanligt att trådlösa tekniker används för kommunikation på Internet, mycket på grund av den snabba utvecklingen och utbyggnaden av mobil bredbandskommunikation som till exempel är baserad på 4G/5G system. Två grundläggande och viktiga aspekter som ligger bakom de stora framsteg som skett inom mobil kommunikation relaterar till nya och verkningsfulla strategier för informationsöverföring på det fysiska lagret samt prestandaanalyser och effektiviseringar med fokus på kommunikation ur ett nätverksperspektiv. MT-gruppens kompetens och kärnverksamhet kan framförallt kopplas samman med det senare, d.v.s. forskningsinriktningen har en tydlig profilering mot nätverkskommunikation. Forskningen täcker ett brett spektrum av intressanta infallsvinklar som är av stor betydelse för trådlös kommunikationsprestanda, exempelvis: tilldelning av radioresurser, trafikdirigering, bandbreddsmätningar, hantering av servicekvalité och mobilitet.


För ytterligare information om MT-gruppen och dess aktiviteter inom forskning och undervisning, vänligen använd menyn till vänster. För en mer detaljerad introduktion till gruppens forskningsverksamhet, klicka här (engelsk version).
 

 


Sidansvarig: ghazwan.al-haji@liu.se
Senast uppdaterad: Sat Apr 11 17:45:03 CEST 2015