Hide menu

Välkommen till enheten för Matematik

Matematikenheten är ett av sex enheter inom avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid institutionen för teknik och naturvetenskap. Matematikenheten består av elva lärare och forskare, en administratör, och en forskarstuderande.

Vi erbjuder ca 20 grundutbildningskurser på åtta utbildningsprogram, fristående kurser, samt doktorandkurser. Området ansvarar även för kurser på basåret i matematik. Läs mer under grundutbildning i menyn till vänster.

Forskningen inom matematikområdet inkluderar bl.a. inversa problem, integrabla system, beräkningsvetenskap, matematisk modellering och harmonisk analys. Mer information finns under forskning till vänster. 

Kontaktuppgifter:

Enhetschef

George Baravdish
Telefon: 011 - 36 3118
Kontor: Spetsen 5206

Enhetsadministratör

Åsa Dahl
Telefon: 011 - 36 3480
Kontor: Spetsen 5208

NEWSPage manager: lukas.maly@liu.se
Last updated: 2018-10-02