Hide menu

Research

Matematisk forskning bedrivs inom följande områden

  • Harmonisk analys (Olof Svensson)
  • Inversa problem, bildrekonstruktion (George Baravdish) 
  • Integrabla icke-linjära differentialekvationer (Krzysztof Marciniak, Hemsida)
  • Beräkningsvetenskap, numerisk linjär algebra (Berkant Savas)
  • Matematisk modellering av biologiska system (Michael Hörnquist)

Page manager: george.baravdish@liu.se
Last updated: Sat Oct 18 17:08:08 CEST 2014