Göm menyn

Grundutbildning


Matematikområdet erbjuder ca 20 grundutbildningskurser på civil- och högskoleingenjörsutbildningar, fristående kurser, sommarkurser och doktorandkurser. Området ansvarar även för kurser på basåret i matematik och för mattekurser på yrkestekniska (HU) utbildningar.

Gemensamt för dessa är att de tränar studenten i logiskt tänkande, modellering samt ger färdigheter i problemlösning. För att stärka och utveckla studentens lärande, förekommer inslag såsom muntliga och skriftliga presentationer och projektarbeten. Även hjälp utanför schemalagd tid finns tillgänglig, i form av s.k. mattetek.

Några av områdets kurser, såsom kurser i analys och linjär algebra, ges tidigt på de olika utbildningsprogrammen. Dessa kurser utgör grunden för fortsatta studier. Ett flertal projekt pågår inom området för att underlätta övergången från gymnasium till högskola och förbereda studenten inför kurserna nämnda ovan.

Följande kurser erbjuds inom matematikområdet:

Kurskod Kursnamn Kursansvarig
     
BMN401 Matematik 4 Vivianne Deniz
BMN402 Matematikspecialisering Vivianne Deniz
BMN301 Matematik 3C för basår Zhuangwei Liu
ETE499 Matematik H - Högskoleförberedande matematik Claes Algström
ETE500 Förberedande kurs i matematik George Baravdish
TNA001 Matematisk grundkurs Claes Algström
TNA002 Linjär algebra George Baravdish
TNA003 Analys I George Baravdish
TNA004 Analys II George Baravdish
TNA005 Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap Berkant Savas
TNA006 Analys III Olof Svensson
TNA007 Vektoranalys Olof Svensson
TNG006 Matematisk statistik Berkant Savas
TNG032 Tillämpad transformteori Zhuangwei Liu
TNIU19 Matematisk grundkurs Peter Holgersson
TNIU22 Envariabelanalys I Peter Holgersson
TNIU23 Envariabelanalys II Peter Holgersson
TNIU66 Statistik och sannolikhetslära Michael Hörnquist
TNIU75 Linjär algebra George Baravdish
TNK053 Optimization Zhuangwei Liu
TNSL01 Matematik Vivianne Deniz

Sidansvarig: lukas.maly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-16