Göm menyn

Kvantitativ logistik

Ämnesområdet

Ämnesområdet kvantitativ logistik använder ett systemperspektiv och ingenjörsmässiga verktyg vid analys, planering, modellering och simulering av logistik inom industri och samhälle. Vi studerar samhällets alla logistiksystem med kvantitativa verktyg för att förbättra och skapa robusta och kostnadseffektiva system. Våra forskningsområden sträcker sig från flygplatsens logistiksystem till byggbranschens industrialiserade processer, via sjukhus, ambulanser, tågtrafik, intermodala transportlösningar och skogstransporter.

Forskning

Vid kvantitativ logistik är vi inblandade i flera forskningsprojekt. Se vidare under länkarna Pågående forskning och Tidigare forskningsprojekt till vänster.

Grundutbildning

Inom grundutbildningen ansvarar vi för kurser inom våra forskningsområden med fokus på logistik. Se vidare under länken Undervisning till vänster.

Personal

Under länken Personal till vänster hittar du information om alla som arbetar inom kvantitativ logistik.

Kontakta oss

Tobias Andersson Granberg är områdesansvarig (toban@itn.liu.se), se vidare under fliken Kontakt till vänster.


Sidansvarig: fredrik.persson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 28 09:18:21 CEST 2010