Göm menyn

LiU Bygglogistik

Forskningen inom bygglogistik vid Linköpings universitet (LiU) är samlad till Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid universitetets campus i Norrköping (LiU Norrköping). Grundstommen i denna forskning är den donationsprofessur som inrättades under 2009 med stöd från L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning. Vid sidan av Lundbergs­professuren bidrar idag också SBUF, Linköpings universitetRegion Östergötland, Sankt Kors Fastighets AB, Peab, NCC, och Lejonfastigheter med finansiering till bygglogistikgruppens verksamhet. Dessutom finns ett flertal företag kopplade Brains & Bricks, som är en centrumbildning för samverkan mellan näringsliv och universitetet med fokus på att skapa förutsättningar för framtidens effektiva byggande.

 

Foton byggnation Frienda arena

 

Bygglogistikgruppen består i dag av 7 personer, varav 5 doktorander, men har ambitionen att växa ytterligare, både genom rekrytering av doktorander och mer "seniora" forskare.

Forskningen inom gruppen inriktar sig mot att bedriva behovsmotiverad forskning med det övergripande målet att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet, så att den totala byggkostnaden skall kunna sänkas med 25 % jämfört med dagens generella nivåer. För att lyckas med detta fokuserar gruppen i dagsläget på tre delvis olika, men samverkande områden inom bygglogistiken; försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

 

Startbild Indbygg

 

 

 

 


Nyheter

Aktuellt

Publicerade artiklar

Bygglogistikgruppen hälsar den nya doktoranden Mats Janné välkommen till gruppen.


Här finns vi

Postadress:
Linköpings Universitet
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap
Bygglogistik
Att: Martin Rudberg
601 74 Norrköping 
 
Besöksadress:
LiU Campus Norrköping
Bredgatan 33
Hus: Spetsen
N 58° 35.425'
E 16° 10.678'
Flygfoto LiU campus Nkpg

 

E-post:

Till person i forskargruppen:
fornamn.efternamn@liu.se

 


Bygglogistik@Twitter

Professor Martin Rudberg finns på Twitter.


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-14