Göm menyn

Anna Fredriksson

Universitetslektor


Bakgrund

2014- pågående, Vikarierande lektor Kvantitativ Logistik, Linköpings universitet

2011-2014, PostDoc Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för logistik och transport

2006-2011, Doktorand Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för logistik och transport

Innan jag började doktorera har jag jobbat inom produktion och testning av termoelement och temperaturgivare samt inom shipping (panamax bulk).

Forskningsintressen

Min forskningsprofil kan delas upp i fem huvudspår:

  1. beslutsfattande kring outsourcing/offshoring,
  2. planering och styrning av globala försörjningskedjor,
  3. flytt av produktion,
  4. planering på taktisk nivå,
  5. livsmedelslogistik.

 

Min avhandling ”Materials supply and production outsourcing” innehöll två fokus. 1) Hur outsourcing påverkar planering och styrning av de globala försörjningskedjor som skapas i och med outsourcing till lågkostnadsländer.

 

2) Själva genomförandet av flytten av produktion som kommer i och med att outsourcingbeslutet är fattat och hur denna flytt påverkade materialtillgängligheten för den utflyttade komponenten. Skälet till två fokusområden var att det var själva flytten och uppstartsfasen i ett outsourcingförfarande som hade störst påverkan på materialtillgängligheten hos det outsourcande företaget. Efter uppstart har det nåtts någon form av normalläge och vilket hanteras som en vanlig inköpssituation. Före flytt har inte någon påverkan uppstått och det är också ett normalläge med internförsörjning av komponenten.

 

Flytt av produktion har studerats flitigt inom ”technology and knowledge transfer”-området men inte utifrån perspektivet produktionslogistik. Jag har inom detta område också fokuserat på kopplingen mellan två olika resultatmått – turbulens under uppstart samt långsiktigt resultat – efter utflyttningen och vilken typ av aktivitet man har flyttat ut, samt kopplingen mellan flexibilitet och förmågan att flytta och ta emot produktion. Inom livsmedelslogistik har jag haft två fokus. Det första har varit ett mer brett fokus på livsmedelslogistik i alla dess former. Det andra fokusområdet har varit på planering och styrning på taktisk nivå inom industriella livsmedelsproducenter.

 

Framtida forskning kommer bland annat att inkludera totalkostnadsanalys inom bygg och taktisk planering på nätverksnivå inom olika industrier (bygg, livsmedel och produktionsindustri).

 

Publikationer

Vetenskapliga tidskrifter

Kjellsdotter Ivert, L., Dukovska-Popovska , I., Kaipia, R., Fredriksson, A., Johansson, M.I., Dreyer, H.C., Chabada, L., Damgaard, C.M., Touminkangas, N., Sales and operations planning: responding to the needs of industrial food producers, Production Planning and Control, forthcoming

 

Fredriksson, A., Wänström, C. and Medbo, L. (2014). "Assuring materials availability during the production transfer process – Critical characteristics of the materials planning environment". Journal of Manufacturing Technology Management, 25 (6).

 

Fredriksson, A., Jonsson, P., Medbo, P. (2010). Utilising the potential of combining local and global supply chains. International Journal of Logistics: Research and applications. 13 (4) pp. 313-326.

 

Fredriksson, A., Johansson, E. (2009). Integrating logistics into the outsourcing process. International Journal of Logistics Research and Applications . 12 (4) pp. 281-298.

 

Fredriksson, A., Jonsson, P. (2009). Assessing consequences of low cost sourcing in China. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. 39 (3) pp. 227-249. 

Böcker och bokkapitel

Fredriksson, A. and Jonsson, P. (2013). Consequences and opportunities of a global two-factory production network. In Johansen et al. (eds.) Global Operations Networks: Exploring New Perspectives and Agendas. Aalborg: Aalborg University Press (forthcoming)

 

Fredriksson, A. (2011). Materials Supply and Production Outsourcing, PhD Thesis, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology.

 

Fredriksson, A. (2008). Integrating logistics in outsourcing decisions, Lic Thesis, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology

 

Fredriksson, A., Holmer, B. and Warenmo, L. (2008), “Outsourcing eller göra själv? Hur nå och genomföra välgrundade beslut?”, Swerea IVF AB, Mölnlycke

Konferensartiklar

Edh, N. and Fredriksson, A., (2014) The people dimension in manufacturing strategy: contextual factors influencing a joint view, EurOMA, Palermo, Sicilien

 

Aaboen, L. and Fredriksson, A., (2014) Baton-changing on eggshells - Transferring supplier relationships when moving production, IMP

 

Fredriksson, A., Wänström, C., (2013) Production Network Flexibility: The Key to Production Network Coordination, 22nd International Conference on Production Research, Brazil.

 

Edh, N., Fredriksson, A., Winroth, M., (2013) Strategic Consensus in SMEs: Behavioral Operations Perspective on Manufacturing Strategy, 22nd International Conference on Production Research, Iguassu Falls, Brazil.

 

Amani, P., Båth, C., Östergren, K., Fredriksson, A., Kjellsdotter Ivert, L., Liljestrand (2013) Food product clustering for customized food logistics, 7th International European Forum (Igls-Forum) - (136th EAAE Seminar) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Innsbruck-Igls, Austria

 

Kjellsdotter Ivert, L., Dukovska-Popovska , I., Kaipia, R., Fredriksson, A., Johansson, M.I., Dreyer, H.C., Chabada, L., Damgaard, C.M., Touminkangas, N., (2013) Aligning demand and sale in the fresh food industry through sales and operations planning, EurOMA, Dublin, Ireland

 

Kjellsdotter Ivert, L., Fredriksson, A., Liljestrand, K., Amani, P., Båth, C., Östergren, K. (2013) The fit between food product characteristics and logistics solutions, NOFOMA, Göteborg, Sweden

 

Malm, A., Fredriksson, A., Rudlund, M., Björkman, M., Johansen, K., (2012) Production start-up phase - A comparison between New Product Development and Production Relocation. 5th International Swedish Production Symposium, Linköping, Sweden.

 

Fredriksson, A., Wänström, C., Johansson, M. I., Medbo, L., (2012) Materials planning activities during production transfer and start-up, EurOMA, Amsterdam, The Netherlands

 

Fredriksson, A., Wänström, C., (2011). Production network flexibility – a case study of an insourcing process, NOFOMA, Harstad, Norway

 

Fredriksson, A., Wänström, C., Medbo, L., (2010) The impact of outsourcing on materials planning, EurOMA, Porto, Portugal

 

Fredriksson, A., Kumar, N., (2009) Environmental sustainability in international sourcing – towards an integrated framework. NOFOMA, Jönköping, Sweden.

 

Fredriksson, A., Mosavi, A., (2008) Component-Specific Criteria for Low-Cost-Country sourcing. Nordic Outsourcing Workshop, Inverness, Scotland.

 

Fredriksson, A., Medbo, L., (2007) Factors and motives in outsourcing decisions, EurOMA, Ankara, Turkey.

 

Fredriksson, A., Johansson, E., (2007) Integrating logistics into an outsourcing process. Proceeding of ICPR conference, Valparaiso, Chile

 

Fredriksson, A., Medbo, L., (2006) Outsourcing decisions in eight Swedish manufacturing and engineering companies. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2006.

Anna 220

Anna Fredriksson

 


Kontakt:

Telefon: +46 (0)11 36 33 08

 
Postadress:
Linköpings Universitet
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap
601 74 Norrköping 
Besöksadress:
LiU Campus Norrköping
Bredgatan 33
Hus: Spetsen
Rum: SP7112
 
 
 
 
 

Sidansvarig: anna.fredriksson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29