Göm menyn

Kommunikations- och transportsystem

 

Avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) är en avdelning inom institutionen för Teknik och naturvetenskap (ITN) vid LiU Norrköping.

Inom KTS-avdelningen bedrivs verksamhet inom områdena telekommunikation, trafikmodeller, kvantitativ logistik, bygglogistik, matematik och trafiksäkerhet. Gemensamt för flertalet områden är att forskning och undervisning behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt för telekommunikation. Speciellt studeras hur modern informationsteknologi samt mobil och trådlös telekommunikation kan användas och integreras i framtidens transport- och trafiksystem, samt hur matematisk modellering kan användas för att beskriva systemen.

Många tillämpningar finns inom området intelligenta transportsystem (ITS). Avdelningen är medlem i ITS Sweden och koordinerar  verksamheten inom den Nationella forskarskolan i Intelligenta transportsystem.  

Kurser inom grundutbildningen ges främst på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, transport och samhälle, på kandidatprogrammen Flygtrafik och logistik samt Samhällets logistik och på de två internationella masterprogrammen Intelligent Transport Systems och Wireless Networks and Electronics. Kurser inom området matematik ges på samtliga utbildningsprogram vid LiTH, Campus Norrköping.

Avdelningen har ett omfattande samarbete med andra universitet och med partners inom industri och samhälle. Samarbetet bedrivs bland annat inom följande forskningsplattformar:

 

Totalt arbetar över 50 personer inom KTS-avdelningen varav ett 20-tal är doktorander.

Forskarutbildningsämnet heter infrainformatik.

Ansvarig för avdelningen är Jan Lundgren.

Studierektor är Erik Bergfeldt.

 


Sidansvarig: ghazwan.al-haji@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-01