Göm menyn

Välkommen till Området Matematik

Matematikområdet är ett av sex områden inom avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid institutionen för teknik och naturvetenskap. Matematikområdet består av elva lärare och forskare, en administratör, och en forskarstuderande.

Vi erbjuder ca 20 grundutbildningskurser på åtta utbildningsprogram, fristående kurser, samt doktorandkurser. Området ansvarar även för kurser på basåret i matematik. Läs mer under grundutbildning i menyn till vänster.

Forskningen inom matematikområdet inkluderar bl.a. inversa problem, integrabla system, beräkningsvetenskap, matematisk modellering, harmonisk analys, samt matematikens didaktik. Mer information finns under forskning till vänster. 

Kontaktuppgifter:

Områdeschef

George Baravdish
Telefon: 011 - 36 3118
Kontor: Spetsen 5209

Områdesadministratör

Åsa Dahl
Telefon: 011 - 36 3480
Kontor: Spetsen 5208

AKTUELLT

Licentiatseminarium i Matematik: Den 20 oktober kl 10.15 försvarar Rym Jaroudi sin avhandling i Matematik med titeln ”Inverse Mathematical Models for Brain Tumour Growth”
Plats: TP1, Täppan, LiU Norrköping
Opponent: Dr Dumitru Trucu, University of Dundee, Skottland, Storbritannien
Handledare: George Baravdish


George Baravdish och Olof Svensson ger under vårterminen 2016 en doktorandkurs ”Introduktion till partiella differentialekvationer”.


Krzysztof Marciniak kommer under vårterminen 2016 att ge en doktorandkurs ”Introduction to Differential Geometry” 12hp.


George Baravdish kommer under vårterminen 2016 att ge en doktorandkurs "Statistics Large Sample Theory” 6hp.
Sidansvarig: george.baravdish@liu.se
Senast uppdaterad: Sun Oct 15 11:32:44 CEST 2017