Hide menu

Välkommen till Området Matematik

Matematikområdet är ett av sex områden inom avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid institutionen för teknik och naturvetenskap. Matematikområdet består av elva lärare och forskare, en administratör, och en forskarstuderande.

Vi erbjuder ca 20 grundutbildningskurser på åtta utbildningsprogram, fristående kurser,  samt doktorandkurser. Området ansvarar även för kurser på basåret i matematik. Läs mer under grundutbildning i menyn till vänster.

Forskningen inom matematikområdet inkluderar bl.a. inversa problem, integrabla system, beräkningsvetenskap, matematisk modellering, harmonisk analys, samt matematikens didaktik. Mer information finns under forskning till vänster. 

Kontaktuppgifter:

Områdeschef

George Baravdish
Telefon: 011 - 36 3118
Kontor: Spetsen 5209

Områdesadministratör

Åsa Dahl
Telefon: 011 - 36 3480
Kontor: Spetsen 5208

NEWS

Licentiate thesis seminar in Mathematics: On 20 October at 10:15 Rym Jaroudi will defend her Licenciate thesis in Mathematics with the title ”Inverse Mathematical Models for Brain Tumour Growth”
Location: TP1, Täppan, LiU Norrköping
Opponent: Dr Dumitru Trucu, University of Dundee, Skottland, Storbritannien
Supervisor: George Baravdish


George Baravdish and Olof Svensson will give the PhD course ”Introduction to partial differential equations” during the spring 2016.


Krzysztof Marciniak will give a PhD course on "Introduction to Differential Geometry" 12hp, during the spring semester of 2016.


George Baravdish will give a PhD course on "Statistics Large Sample Theory" 6hp, during the spring semester of 2016.
Page manager: george.baravdish@liu.se
Last updated: Sun Oct 15 11:38:56 CEST 2017